Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD)

1193

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstavaju se po djelatnostima pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno propisima, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave.