MRP

1214

Material requirements planning

Sustav za upravljanje planiranjem proizvodnje i skladištem koji se koristi za upravljanje proizvodnim procesima.

Suvremeni MPR sustavi imaju podršku računala, ali je moguće, kao što se radilo nekada, planirati i bez računala. Jedan MPR sustav mora ostvariti sljedeće ciljeve:

osigurati da materijali budu na raspolaganju za proizvodnju i da proizvodi budu spremni za isporuku kupcu,
održavati minimalne troškove,
održavati minimalne troškove.