Moral

1123

Skup nepisanih pravila i običaja koji utvrđuju međuljudske odnose i prosuđuju što je dobro, a što je zlo, što je pravedno, a što je nepravedno.

Središnje vrijednosti morala su: dobro, ispravno i pravedno, a dobro je najveća moralna vrijednost. Etičko značenje dobra:

ispravno dobro (bonum honestum),
korisno dobro (bonum utile),
ugodno dobro (bonum delectabile).
Za moral je bitan kategoričan imperativ koji se izražava u sljedećoj formuli: “Djeluj samo po onoj normi za koju bi istodobno htio da postane opći zakon” (Immanuel Kant ). Na taj način se zadovoljava interes društva i zajednice (a kroz to i pojedinca). Utilitarizam – dominantna “filozofija” u XXI stoljeću ima stav: “Dobro je ono što je dobro za mene”. Zadovoljava samo interes pojedinca (osobe ili poduzeća) – dimenzija dobra i dimenzija radosti u misli utilitarista, stavljene su u drugi plan s obzirom na traženje koristi i užitka.