Menadžment

1117

engl. Management

Riječ manage (engl.) dolazi od talijanske riječi maneggiare (rukovati posebnim alatima), a koja dolazi od latinske riječi manus (ruka). Francuska riječ mesnagement (kasnije ménagement) pokazuje utjecaj i razvoj od engleske riječi management u 17. i 18. stoljeću.

U nekim jezicima – npr. švedskom, francuskom, španjolskom nema adekvatnog prijevoda za englesku riječ “manage. Vještina obavljanja poslova putem, uz, ili posredstvom drugih ljudi. Proces koordinacije i djelotvornog korištenja ljudskih i materijalnih resursa da bi se postigli ciljevi poduzeća. Proces planiranja, organiziranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i resursa organizacije sa svrhom postizanja ciljeva poduzeća. Ukupno znanje i praksa na području upravljanja i rukovođenja. Sustavan način usmjeravanja pojedinaca, skupina poslova i operacija s ciljem ostvarivanja imenovanih organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju. Proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve. Proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Menadžment osigurava da se ciljevi poduzeća ostvare kolektivnom akcijom nositelja pojedinačnih zadataka.

Funkcije menadžmenta:

Planiranje
Organiziranje
Vođenja i motiviranje
Kontroliranje
Upravljanje ljudskim resursima
Osnovne elemente menadžmenta nalazimo već u ranim razdobljima civilizacije i kod gradnje egipatskih piramida, venecijanskih galija, u knjizi kineskog generala Sun Tzu iz 6. stoljeća prije Krista, u tekstu Adama Smitha iz XVII. stoljeća, a tekstova koji govore o načinu rukovoñenja ljudima nalazimo i u Bibliji ( Pouka o prijenosu vlasti i organizaciji, Izlazak, 18,13). Osnova menadžmenta nije u tehnologiji već u ljudskom umu i ljudskom duhu. Menadžment kao znanstvena disciplina počeo se proučavati krajem 19. i početkom 20. stoljeća kroz mnogobrojne knjige kao što Science of management Henrya R. Townea iz 1890., The Principles of Scientific Management autora Fredericka Winslow Taylora (1911). Prve opsežne i ozbiljne teorije menadžmenta napisane su oko 1920. godine. Najpoznatiji profesor menadžmenta 20. stoljeća je Peter Drucker (1909– 2005) koji je napisao prvu knjigu primijenjenog menadžmenta. Harvard Business School osnovao je 1921. Prvi Master of Business Administration (MBA) studij. Suvremena teorija menadžmenta poslovni menadžment dijeli na 6 različitih područja:

Menadžment ljudskih resursa- Upravljanje kadrovima (Human resource management)
Proizvodni menadžment – Upravljanje proizvodnjom (Operations management or production management)
Strateški menadžment (Strategic management)
Marketinški menmadžment (Marketing management
Financijski menadžment (Financial management)
Informacijski menadžment (Information technology management za upravljanje informacijskim sustavima)
NAPOMENA UZ PRIJEVOD POJMA: Pojam “management” u hrvatskom jeziku često se prevodi kao “upravljanje”, “vođenje”, kada se radi o glagolskim imenicama ili “poslovodstvo”, “uprava”, kada se radi o osobama, odn. tijelu. Do sada ti pojmovi nisu usklađeni na općeprihvaćenoj razini, što stvara probleme u egzaktnosti i dosljednosti prijevoda, posebice u suodnosu s prijevodom pojma “control” koji u engleskom jeziku sadrži i značajke upravljanja (npr. “remote control” – daljinski upravljač).