Menadžer

1072

engl. manager
Poslovođa, upravitelj, direktor, ravnatelj. Osoba koja upotrebljava svoje sposobnosti, stručne vještine i znanja u donošenju odluka sa svrhom da utječe i vodi druge prema postizanju organiza cijskih ciljeva.

Menadžer je osoba koja planira, organizira, koordinira, usmjerava i kontrolira ukupne resurse organizacije i snosi odgovornost za postignute rezultate, ostvarivanje ciljeva i uspješnu upotrebu resursa. Osoba koja izvršava menadžerske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vođenja i kontroliranja. Osoba koja ostvaruje ciljeve angažiranjem drugih da izvršavaju zadaće. Označava profesionalnog rukovoditelja u poduzetništvu. Menadžer vodi poduzeće u ime vlasnika prema postavljenom cilju. Menadžer svoje zadatke obavlja preko drugih ljudi i rezultat njegovog posla ovisi o njihovom radu. Menadžer se ne ocjenjuje po tome koliko radi već po tome, kakve rezultate ostvaruje poduzeće.

Razine menadžera:

Visoka razina (Top Manager)
Srednja razina (Middle Manager)
Prva razina, poslovođa (Low Manager)