Logička matrica

1246

Logička matrica je način na koji se predstavlja sadržaj projektnih aktivnosti.

Na sustavan način odražava vertikalnu logiku projekta: od općih ciljeva kojima bi projekt trebao pridonijeti i konkretnog cilja projekta, do očekivanih rezultata i aktivnosti kojima se ti rezultati trebaju postići. Pruža sve informacije koje su nužne za razumijevanje projekta te omogućuje praćenje aktivnosti i rezultata koji se projektom žele postići.
Logičkom matricom se sustavno određuju ciljevi projekta, pokazuje se njihova međusobna povezanost i uvode indikatori potvrđivanja. Pristupom logičke matrice čak se mogu utvrditi vanjski rizici i pretpostavke koje nisu u domeni projekta.