Lisabonska strategija

1075

Strategija razvoja gospodarstva EU donesena na sastanku Europskoga vijeća održanom Lisabonu u ožujku 2000. kako bi se EU mogla učinkovito natjecati s globalnim ekonomskim igračima.

Čelnici EU u Lisabonu su postavili cilj da EU do 2010. postane “najdinamičnije i najkonkurentnije gospodarstvo svijeta temeljeno na znanju, istodobno sposobno za održiv razvoj, s brojnijim i boljim radnim mjestima, očuvanim okolišem te većom socijalnom kohezijom”. „Lisabonska strategija“ obuhvaća područja poput istraživanja, obrazovanja, izobrazbe, pristupa internetu, online poslovanja. Ona također propisuje potrebu reformiranja sustava socijalne zaštite u Europi, koji bi trebao postati održiv kako bi u njemu mogle uživati i buduće generacije. Godine 2005. pokrenuta je Revidirana lisabonska strategija koja se više ne temelji na ciljevima zacrtanima 2000. godine, a u kojoj je zadržan jedino cilj od 3 % BNP-a za istraživanje i razvoj. Integrirane smjernice za rast i zapošljavanje sada se prezentiraju zajedno sa smjernicama za makroekonomsku i mikroekonomsku politiku u trogodišnjem razdoblju.