Likvidna sredstva

476

Imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku.