Likvidna sredstva

1065

Imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku.