Likvidna sredstva

289

Imovinu kojom se može slobodno raspolagati u određenom roku.