Konkurentnost

1049

Konkurentnost se definira kao produktivnost kojom država ili poduzeće koristi svoje ljudske resurse, kapital i prirodne resurse.
(Michael E. Porter)

Konkurentnost zemlje (države) – mjera sposobnosti zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva. (definicija OECD-a)

Konkurentnost poduzeća – mjera sposobnosti poduzeća da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje uspješnog poslovanja i vrijednosti poduzeća.

Konkurentnost proizvoda – mjera sposobnosti proizvoda / usluge da bude na tržištu bar u jednoj karakteristici bolji od drugog proizvoda (vrlo pojednostavljeno).

Čimbenici koji omogućuju nekom proizvodu da na tržištu bude konkurentan:

kvaliteta proizvoda
rok isporuke
tehnička i inovacijska razina proizvoda
ugled