Kompenzacija

1070

Kompenzacija ili prijeboj predstavlja dogovor strana da svoje međusobne tražbine prebiju, odnosno kompenziraju. Još se naziva i ugovornim prijebojem ili ugovornom kompenzacijom.

Predstavlja izravnavanje međusobnih potraživanja. U ekonomiji se javlja kao robna kompenzacija, kompenzacija potraživanja, kompenzacija cijena, kompenzacija za uvoz. Robne kompenzacije označavaju nabavke robe za robu. Naime, za nabavljenu se robu umjesto plaćanja isporučuje neka druga roba. To je najrestriktivniji i najprimitivniji oblik razmjene.