Kapital

1177

Kapital je vrijednost koja se ulaže u neku ekonomsku djelatnost s osnovnom svrhom da se uveća, dakle da donese neku dobit.

Razlikujemo tri vrste kapitala:

fizički kapital (strojevi, oprema, zgrade i druga kapitalna oprema)
novčani kapital (različiti oblici novca i/ili surogata novca)
ljudski kapital (svojstva ljudi neke društvene zajednice)
intelektualni kapital (mentalne sposobnosti, znanja, vještine i kompetencije stečene učenjem)
emocionalni kapital (emocionalna inteligencija i karakter djelatnika)
socijalni kapital (sposobnost povezivanja u društvene mreže i zajednice)
zdravstveni kapital (resurs radne sposobnosti i potencijal na kome počiva bilo kakav učinak)
moralni ili etički kapital (resurs vrednovanja ideje pravde i poštenja te ponašanja prema njemu)
Razlikujemo vlastiti i tuđi kapital. Novčani kapital posuđuju banke, poduzeća i pojedinci. Na posuđeni kapital plaća se kamata.