Kanban

502

Oblik kontrole zaliha razvijen u japanskoj kompaniji Toyota, a čini temelj JIT sustava.