Javno trgovačko društvo (j.t.d.)

1140

Trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno i solidarno cijelom svojom imovinom.

Član društva ne može bez suglasnosti ostalih članova raspolagati svojim udjelom u društvu.