Jamstvo

1076

Ugovor kojim se treća osoba, jamac obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu dužnika ako to dužnik ne učini.

Jamčeva obveza je akcesorna, što znači da jamčeva obveza postoji ako postoji valjana obveza glavnog dužnika. Daljnja karakteristika jamstva (garancija) je supsidijarnost, što znači da vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze (solutio) od jamca tek onda kad se nije uspio namiriti od glavnog dužnika.