Jamac

1083

To je osoba koja zajedno s korisnikom kredita solidarno jamči banci za redovitu otplatu te daje suglasnost da u slučaju neredovite otplate kredita, banka može od njih naplatiti svoja potraživanja.

Razlika između sudužnika i jamca je u tome što sudužnik pored toga jamstva pojačava kreditnu sposobnost korisnika kredita pa je on u kreditu potreban samo onda kada korisnik kredita nije u potpunosti kreditno sposoban, na primjer kada nema dovoljno visoka osobna primanja za traženi iznos kredita.