Inventura

1177

Popis svih sredstava (imovine) i obveze prema izvorima sredstava radi usklađivanja stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem.