Invensticije

1159

Ulaganja materijalnih vrijednosti, novca i znanja (know-how, licenca, patent) u sadašnjosti radi ostvarivanja pozitivnih učinaka u budućnosti.

Investicije označuju ulaganje novčanih sredstava u novu imovinu poduzeća. Investicije se dijele na neto i bruto investicije. U najširem smislu riječi, investicija je akumulacija u sadašnjosti s nadom dobitka u budućnosti. Investicijom se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u financijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili pak u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti.