Interna stopa retabilnosti

1130

Najviša kamatna stopa (cijena sredstava) koju investicijski projekt može podnijeti, a da uspije pokriti sve realnim (ekonomskim) tijekom utvrđene izdatke i ne zapadne u gubitak.