Interbank offerede rate- IBOR

1050

Kamatna stopa koju banke obračunavaju svojim dužnicima iz redova banaka prvoklasnog kredibiliteta

To je najniža referentna kamatna stopa koja služi kao standard. S dodatkom slova financijskog centra dobije se njegova oznaka ( npr. London– LIBOR).