Integracija

464

spajanje poduzeća ( ili organizacijskih jedinica).