Integracija

289

spajanje poduzeća ( ili organizacijskih jedinica).