Integracija

1086

spajanje poduzeća ( ili organizacijskih jedinica).