Integracija

955

spajanje poduzeća ( ili organizacijskih jedinica).