Instrumenti kohezijske politike

1065

Kohezijska politika kroz svoje mjere financiranja služi za prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika na području Unije, integraciju nerazvijenih tržišta i gospodarstava u redovite tokove razvijenih europskih država te podizanje kapaciteta manje razvijenih članica za ravnopravno sudjelovanje na europskom tržištu

Osim ujednačavanja regionalne razvijenosti unutar Unije, rezultat ove politike jest stvaranje globalno konkurentnog europskog gospodarstva.

Očekuje se da će Hrvatska ove fondove koristiti u drugoj polovici 2013. godine, s time da se novi prioriteti i ciljevi očekuju u sljedećem financijskom periodu 2014. – 2020. godine.

Instrumenti kohezijske politike generički je termin za

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
Europski socijalni fond (ESF)
Kohezijski fond
Osnovna je svrha financijske perspektive postavljanje sedmogodišnjih političkih prioriteta i nadziranje ukupnog porasta rashoda. To se postiže određivanjem maksimalnih razina:

za ukupne rashode i
za svaku pojedinu proračunsku glavu (heading)
Prebacivanje sredstava iz jedne proračunske glave u drugu nije dozvoljeno.
Ukupna financijska alokacija za instrumente je 308 milijardi eura.

Ciljevi instrumenata su:

konvergencija
regionalna konkurentnost i zapošljavanje te
teritorijalna suradnja.
Cilj konvergencije jest potaknuti gospodarski razvoj i zaposlenost najslabije razvijenih država članica EU i njihovih regija kroz različita ulaganja u svim sektorima. Ostvarivanje konvergencije financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Najzastupljeniji je cilj sa oko 80% sredstava koja su na raspolaganju iz ovih fondova.

Regionalna konkurentnost i zapošljavanje postiže se nizom ekonomskih i socijalnih promjena, poticanjem inovacija, poduzetništva, ulaganjem u zaštitu okoliša i razvoj tržišta rada u regijama koje nisu obuhvaćene ostvarenjem cilja konvergencije, dok europska međunarodna suradnja označava jačanje suradnje na prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj razini kroz brojne lokalne i regionalne incijative.