Inovativna organizacija

1104

Organizacija koja sustavno uvodi inovacije u svoj način rada i u svoje proizvode.

Organizacija kojoj je stvaranje inovacija i uvođenje inovativnih promjena strateško opredjeljenje.