Inovacijska razina

285

Proizvod (ili usluga) koji predstavlja novost, odnosno uvedenu promjenu koja
se unosi u postojeće stanje s korisnim rezultatom

Primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Rezultat je kreativnog, inovativnog procesa.