Inovacija

1076

Proizvod (ili usluga) koji predstavlja novost, odnosno uvedenu promjenu koja se unosi u postojeće stanje s korisnim rezultatom.

Uključuje primjenu nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koji donose nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Inovacija je rezultat kreativnog procesa.

Posebna vrsta inovacija su tehnološke inovacije, od kategorije korisnog prijedloga , preko tehničkih unapređenja do izuma, koji svom vlasniku mogu osigurati bitnu konkurentsku prednost, tj. monopol. U razvijenim gospodarstvima, inovacijama i inovatorima posvećuje se posebna pažnja, a inventivnost visoko kotira na ljestvici sustava vrijednosti.