Informacijski sustav

1108

Sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju.

Informacijski sustav (IS) je dio poslovnog sustava koji daje podatkovnu sliku procesa iz realnog sustava. To vrši modelom podataka, modelom procesa i modelom izvršitelja.

Model podataka – definira podatke koji se koriste u poslovnom sustavu.
Model procesa – definira procese iz poslovnog sustava te opisuje funkcije po kojima se ti procesi mijenjaju.
Model izvršitelja – definira sve koji su uključeni u izvršavanje procesa poslovnog sustava.
U novije doba IS ne daje samo podatkovnu presliku realnog sustava već i temeljem tehnika koje se koriste u grani umjetne inteligencije nastoje iz podataka izlučiti informacije koje poslovodstvo koristi za donošenje odluka, odnosno moderni IS služi za potporu odlučivanju. Informacijski sustav u poduzeću je vezan uz radnu dokumentaciju kojom se prenose informacije kroz poduzeće