Inflacija

1227

Predstavlja prekomjerno povećanje novčane mase u optjecaju, što vodi smanjenju vrijednosti novca i općem rastu cijena.

Ovisno o tome je li inflacija izazvana povećanjem količine novca u prometu ili povećanjem brzine optjecaja novca kao i smanjenja količine robe u prometu, razlikuje se apsolutna i relativna inflacija.

Vrste inflacija:

Umjerena inflacija – umjereni rast cijena
Galopirajuća inflacija – dvocifrena ili trocifrena inflacija, u rasponu od 20, 100 ili 200% na godinu dana. Argentina, Brazil i druge latinoameričke zemlje imale su 1970-tih i 1980-tih stopu inflacije 50-700% na godinu dana. Jugoslavija je 1985. imala inflaciju 70%.
Hiperinflacija – ogromna inflacija, preko 20-30% na mjesečnoj razini, a u ekstremnim slučajevima i preko milijun posto godišnje.