Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST)

1051

Pružanjem kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini.

Kreditna jamstva HAMAG INVEST-a predstavljaju instrument osiguranja poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR. Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG INVEST-a.

Kod pokretanja nove investicije HAMAG INVEST pomaže u pronalaženju strateškog partnera spremnog uložiti u vašu poslovnu ideju, u pronalaženju odgovarajuće lokacije u bazi poslovnih zona, prilikom ispunjavanja prijave za poticaje iz Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, u rješavanju administrativnih barijera.

Kroz sufinanciranje konzultantskih usluga potiče se i olakšava osnivanje novih poduzeća, povećava konkurentnost subjekata malog gospodarstva, poboljšavaju rezultati poduzeća na tržištu, potiče regionalni razvoj.

Kroz programe mikrokreditiranja i dodjele bespovratnih potpora sufinancira se realizacija poduzetmičkih projekata.

Više na www.hamaginvest.hr