Gospodarstvo

1061

Znanost koja izučava načine organiziranog ljudskog djelovanja u području proizvodnje, razmjene i potrošnje dobara s ciljem zadovoljenja ljudskih potreba i poboljšavanja kvalitete života.

Gospodarstvo se dijeli na osnovne djelatnosti:

A. primarne: poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo i šumarstvo.
B: sekundarne: industrija, građevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnjai proizvodno obrtništvo.
C. tercijarne: trgovina, promet, ugostiteljstvo, bankarstvo i turizam.
D: kvartarne, neproizvodne, školstvo, zdravstvo, policija, uprava

Nacionalno gospodarstvo najvažnije je područje ljudske aktivnosti, jer o njemu izravno ovisi organizacija života svakog društva.