Globalizacija (ekonomska)

1081

Predstavlja proces integracije, pretvorbe i stapanja nacionalnih gospodarstava i tržišta u jedinstveno svjetsko tržište.

Posljedice ekonomske globalizacije su postupno ukidanje ograničenja protoka roba, usluga, ljudi, kapitala i ideja među različitim državama i dijelovima svijeta, ali i slabljenje i/ili gubitak nacionalne autonomije i gotovo neograničen rast moći i utjecaja korporacija.
Proces je donekle neovisan o volji samih sudionika.

Uz ekonomsku globalizaciju vezani su i pojmovi političke i kulturne globalizacije.