Glavna knjiga

1069

Sustavna knjigovodstvena evidencija u koju se unose iste poslovne promjene koje su zabilježene i u dnevniku.

Promjene su razvrstane po određenim segmentima koji se grupiraju
S aspekta bilance na:

imovinu
glavnicu
obveze (dugove)
S aspekta računa dobiti i gubitka na:

rashode
prihode
rezultat poslovanja
Kod financijskog softvera za računovodstvo Glavna knjiga je sintetička evidencija svih poslovnih događaja. Ona je mjesto integracije i automatskog prijenosa podataka iz svih ostalih modula. Softver mora osigurati da se jedan podatak unosi samo jednom na jednom mjestu. Kasnije se svi ti podaci slijevaju u glavnu knjigu u obliku naloga za knjiženje – temeljnica. Glavna knjiga je sveobuhvatna, jer se na njenim kontima evidentiraju svi poslovni događaji poduzeća.