Europska ljestvica uspjeha u inoviranju

319

• European Innovation Scoreboard

• Sadrži niz standardiziranih pokazatelja inovacijskih aktivnosti.

Europska komisija donijela je prvi takav dokument 2001. godine.