Europska komisija

1064

Europska komisija je politički nezavisna institucija koja predstavlja interese Europske unije.

Ona predlaže zakone, politike i programe Unije i odgovorna je za provedbu odluka Parlamenta i Vijeća.