EU fondovi

1089

Fondovi Europske unije su sredstva iz proračuna Europske unije namijenjena zemljama nečlanicama EU i zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji sa ciljem provedbe političkih, gospodskih i institucionalnih reformi te kod pretpristupnih programa pripreme za ulazak u članstvo u EU te time korištenje Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.

Programi pomoći zemljama nečlanicama EU – npr. program CARDS.

Programi pomoći zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji (Pretpristupni programi – Phare, ISPA, SAPARD i IPA).

•Generički pojam za sve programe koje EU financira:

– u zemljama članicama (programi Zajednice te instrumenti kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike – bivši strukturni fondovi) ili

– izvan njih (programi za treće zemlje, pretpristupni programi).