Etika

1163

Označava skup moralnih vrijednosti, načela i prosudba koje vrijede u društvu.

•

Poslovna etika odnosi se na ponašanje u poslovnim odnosima.