Energetika

1086

Tehnika primjene i eksploatacije raznih oblika energije.

Jedna od triju generičkih tehnika koje su u funkciji triju drugih tehnika: proizvodne, prijenosne i pohranske tehnike.

Generički dio tehnike u funkciji proizvodnje, prijenosa i pohrane energije za što su potrebni tehnički sustavi.

•Postupci proizvodnje, prijenosa i pohrane te potrebni tehnički sustavi moraju biti energijski djelotvorni, pouzdani, podobni za upotrebu i održavanje, prihvatljivi s motrišta zaštite okoliša i prirode te gospodarski opravdani.

•Treba naglasiti da su za tako definiranu energetiku potrebna brojna temeljna znanja iz invarijantnih znanosti: matematike, fizike i kemije te iz njih izvedenih temeljnih tehničkih znanosti poput termodinamike, mehanike fluida i mehanike.

Poduzetnički vodiči