Ekonomičnost

1079

Nastojanje da se utroškom određene količine vrijednosti stvori što veća vrijednost.

Mjeri se pokazateljem koji izražava odnos ukupnog prihoda i ukupnih troškova.