Državne potpore

1138

Oblik pomoći koje daje država ili neko drugo javno tijelo pod njezinom kontrolom određenom poduzetniku ili sektoru na diskrecijskoj osnovi, s mogućim učinkom na narušavanje tržišnog natjecanja i trgovine između Republike Hrvatske i država članica Europske unije.

Državne potpore su regulirane:

Zakonom o državnim potporama
Uredbom o državnim potporama