Društvo kapitala

1094

Utemeljuje jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba na način da povezujući se ili udružujući uloge formiraju kapital.

Društvo kapitala ima svoj definirani temeljni kapital. U društvu kapitala nema osobne odgovornosti članova društva tj. dioničara, već za obveze društva odgovaraju do visine svojih temeljnih uloga.