Direktna prodaja

1009

Marketing i prodaja izravno potrošačima, izvan dućana, najčešće dolaskom u kuću kupcu.