Dioničko društvo (d.d.)

1078

Trgovačko društvo kapitala u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice.

Dioničko društvo može osnovati i samo jedna osoba. Dioničko društvo je pravna osoba koja pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar. Društvo odgovara za svoje obveze svom svojom imovinom. Dioničari ne odgovaraju za obveze društva. Temeljni akt dioničkog društva je statut (ako društvo osniva više osnivača) ili izjava o osnivanju (ako društvo osniva jedan osnivač) . Njime se uređuje unutarnji ustroj društva.