Dionica

1103

Vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasništva dioničkog društva.

Razlikujemo redovne dionice i povlaštene dionice. Povlaštenim dionicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dioničkim društvom.

•Dionice glase na ime ili donositelja.