Deprecijacija

1066

Obezvređivanje novca.

Obično se misli na deprecijaciju valute – pad vrijednosti jedne valute izražen preko tečaja u drugoj valuti.