Depoziti

1045

Polog novca u banku ili štedionicu.

Novčana sredstva vlasnika koje banka prikuplja na svojim računima i iz kojih financira svoje aktivnosti.

Depoziti u bankama dijele se na:

1. depozite po viđenju – mogu se podići po želji

2. ročne depozite – oročene na odreneni rok