Deflacija

1040

Označava pad opće razine cijena.

•

Pad cijena praćen je i padom zaposlenosti i bruto društvenog proizvoda.