Cost-benefit analiza

1094

Analiza društvenih troškova i koristi.

Posebna financijska tehnika, odnosno računski postupak posljedica ulaganja u neki poduzetnički ili infrastrukturni pothvat. S jedne strane zbrajaju se svi prihodi i koristi pothvata, a s druge strane svi troškovi i gubici pothvata. Svi prihodi i koristi, troškovi i gubici moraju biti kvantificirani i svedeni na jednako mjerljivu jedinicu, najčešće ipak novac. Ukoliko je omjer prihoda i koristi i troškova i gubitaka, odnosno koeficijent veći od jedan, dakle ukoliko prihodi i koristi nadmašuju troškove i gubitke, riječ je o financijski isplativom pothvatu.

Naravno, vrijedi i obratno.