Ček

1127

Vrijednosni papir izdan u obliku propisanom zakonom kojim njegov izdavatelj (trasant) daje nalog drugoj osobi (trasatu) da iz njegova pokrića isplati određeni iznos novca korisniku čeka (remitentu).

Ček se izdaje samo na banku kod koje izdatnik čeka ima pokriće kojim može raspolagati.

Ček se plaća po viđenju.

Izdavanje čekova bez pokrića krivično je djelo.