Cax

1001

Computer-aided technologies

•Širi naziv za korištenje računalne tehnologije za podršku konstruiranju (dizajnu), analizama, proizvodnji proizvoda itd. CAD, CADD, CAM, CIM, ERP, MRP, CAE, CAPP, itd.