Carina

1083

Porez na uvoz, a rjeđe i na izvoz robe.

Iznos novca koji država naplaćuje od vlasnika robe prilikom njezina prijelaza granice. Obično su ad valorem, tj. u postotku od vrijednosti robe, no mogu biti i specifične (u odrenenom iznosu po jedinici težine ili volumena) te kombinirane.

U administrativnom smislu carina je cjelokupna administracija koja izvršava propise iz carinskog područja.

•Carinom se naziva i ured u kojem se roba carini i naplaćuje carina (carinarnica).