Blog

1082

Termin koji se odnosi na osobni dnevnik pisan na webu sa obrnuto-kronološki poredanim sadržajem. Unutar blogova postoje mobilni blogovi prilagođeni pisanju i čitanju putem mobitela, ručnih računala i slično te Podcast ili audioblogovi pohranjeni kao zvukovna datoteka.

Bitno mjesto u društvenoj interakciji zauzimaju i forumi te instant messaging ili chat (karakteristika – razmjena poruka u realnom vremenu).