Barirani ček

On je sa prednje strane precrtan dvjema paralelnim crtama. Može naplatiti samo preko banke. Isplata se vrši prijenosom sa žiro-računa trasanta na žiro-račun korisnika.